Kananaskis Valley

1466-sheep.jpg1469-spraylake.jpg1473-kananaskis1.jpg1479-moose.jpg1481-kananaskis2.jpg